Steriliteit

Wat is het verschil tussen steriliteiten?

Steriliteit kan op meerdere manier worden behaald. Voor laboratorium gebruiksartikelen worden vaak diverse technieken toegepast. De meest voorkomende hebben wij voor u beschreven. Graag willen wij u ook attenderen op het verschil tussen steriel en aseptisch (=fabriekssteriel).

Steriel en aseptisch worden vaak met elkaar verward. Aseptisch betekent dat een product wordt geproduceerd op een temperatuur van 250 Cº. Dit blijkt veelal voldoende te zijn om bacteriën te elimineren. Voor veel toepassingen is aseptisch vaak voldoende. Aseptische producten worden in een zogeheten high care omgeving geproduceerd onder zeer strenge hygiënische omstandigheden.

Steriele disposables hebben een behandeling ondergaan.
De meest voorkomende behandelingen hebben wij voor u op een rijtje gezet:

β-steriel (bèta steriel)
De beta sterilisatie maakt gebruik van ioniserende straling. De straling bestaat uit twee verschillende soorten straling. De eerste zijn elektronen en de andere zijn positronen. De straling zorgt ervoor dat er geen organisme kan overleven.

Y-steriel (gamma-steriel)
Gamma straling maakt gebruik van een elektromagnetische straling. De straling is radioactief en zorgt ervoor dat er geen leven mogelijk is. Gamma straling wordt onder andere voor onze monsterzakken gebruikt om haar effectieve werking.

Ethyleengas
Ethyleenoxide kan ook worden gebruikt om goederen steriel mee te maken. Het gas heeft een drietal atomen (2 koolstof en 1 zuurstof). Door goederen bloot te stellen aan dit gas wordt de steriliteit verkregen.

Autoclaveren
Autoclaveren gebeurt in een autoclaaf. Een autoclaaf is een kamer waarin druk opgebouwd word door het verdampen van een vloeistof. Door de combinatie van druk en temperatuur wordt de steriliteit behaald.