Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024 is Antonides B.V. gesloten. Antonides B.V. will be closed Thursday 9th of May and Friday 10th of May 2024.

Eindgebruikersverklaring

Per 1 januari 2021 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden inzake precursoren voor explosieven. Voor artikelen uit deze categorie geldt een extra verplichting. U dient naast een ingevulde EGV ook een kopie van het legitimatiebewijs van de bedrijfsvertegenwoordiger mee te sturen.

Omdat wij veel vragen krijgen over de EGV en kopie legitimatiebewijs, hebben wij de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Heeft u na het lezen van deze informatie nog een vraag over de EGV of komt u er toch niet helemaal uit met het invullen? Neem dan gerust contact op met onze Verkoopafdeling via telnr.. +31(0)88 188 5500. Wij helpen u graag!


Veelgestelde vragen:

Waarom moet ik een EGV invullen?

Op grond van Nationale en Internationale wetgeving zijn wij verplicht het nauwkeurig documenteren van de goederenstroom van stoffen welke geschikt zijn als:

Andere redenen voor het moeten invullen van een EGV zijn:


Hoelang is mijn eindgebruikersverklaring geldig?

Vanaf 1 januari 2022 is uw ingevulde verklaring 1 kalender jaar geldig, ongeacht hoeveel u afneemt.

Of u het artikel nu besteld op 1 januari of 1 december dat maakt niet uit. De verklaring is voor het betreffende kalender jaar geldig. In ons data systeem leggen wij vast dat de EGV ontvangen is, waardoor niet opnieuw een EGV aan u gevraagd wordt.

Voor welke stoffen moet ik  naast de EGV een legitimatiebewijs mee sturen?

Op dit moment zijn dat alleen stoffen die vallen onder de Precursoren Verordening Explosieven.

Onder deze verordening vallen de volgende stoffen:
• Salpeterzuur
• Waterstofperoxide
• Zwavelzuur
• Nitromethaan
• Ammoniumnitraat
• Kaliumchloraat
• Kaliumperchloraat
• Natriumchloraat
• Natriumperchloraat

Voor welke stoffen moet ik een EGV invullen?

Een EGV dient te worden ingevuld indien de Nationale of Internationale wetgeving dit vereist. Dit maakt het complex om één lijst samen te stellen. U zult een bericht krijgen na het plaatsen van een order of u een EGV moet invullen.

Bij de concurrent hoef ik geen EGV in te vullen. Hoe zit dat?

De verordening geldt in heel Europa. Alle leveranciers dienen zich te houden aan deze wetgeving. Wanneer u bij een leverancier het betreffende artikel bestelt en er wordt aangegeven dat er geen EGV nodig is, dan bent zowel u als de leverancier strafbaar. ILT zal in dit geval zowel bij u als bij de leverancier strafrechtelijk gaan handhaven.

Moet ik elke keer de reeds ingevulde EGV mee sturen?

Nee, de EGV is geldig voor een kalenderjaar, mits aan de onderstaande eisen voldaan wordt:

  • Gebruik en doelstelling blijft gedurende deze periode gelijk;
  • Afgenomen product blijft gedurende deze periode gelijk.


Wat gebeurd er als ik geen EGV opstuur?

Zolang u geen EGV opstuurt naar Antonides, zal de gehele order niet verder worden doorgezet in ons systeem. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de EGV zo snel mogelijk wordt ingevuld. Hoe sneller u de ingevulde verklaring retour stuurt, hoe sneller de order bij u geleverd kan worden.

Mag het legitimatiebewijs AVG proof worden gemaakt?

Het legitimatiebewijs mag AVG proof worden gemaakt. Het AVG proof maken kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze informatie.

Wie is de bedrijfsvertegenwoordiger?

In de Nederlandse wet is niet vastgelegd wie de bedrijfsvertegenwoordiger is. U dient zelf binnen de organisatie na te gaan wie gemachtigd is om de EGV te ondertekenen.

Wat doen jullie met mijn legitimatiebewijs?

Wij noteren van uw legitimatiebewijs het volgende:

  • Voorletters
  • Achternaam
  • Registratiecode gemeente/doc.nr.

Bovenstaand gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en uw kopie legitimatiebewijs wordt vervolgens verwijderd uit ons systeem.

Moet ik al voor 0,5 liter een EGV invullen?

Ja, ongeacht de hoeveelheid dient u een EGV in te vullen.

Hoe en naar wie verstuur ik mijn EGV en kopie ID?

Uw ingevulde EGV en kopie ID bedrijfsvertegenwoordiger (indien van toepassing), dient u als twee aparte bestanden te mailen naar verkoop@antonides.com. Om uw artikel zo snel mogelijk te kunnen leveren, willen wij u vragen het verkoop ordernummer te vermelden in het onderwerp van de mail.

Kan iedereen bij Antonides mijn ID bewijs inzien?

Nee, zolang u de gevraagde kopie van het ID-bewijs naar Verkoop mailt, dan kunnen alleen de twee medewerkers van de afdeling uw ID-bewijs inzien. Uw kopie komt terecht in een afgeschermde map.

In welke talen is de EGV beschikbaar?

De EGV is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.