Welkom bij Antonides

Bekijk onze aanbiedingen

Waar staan de IP-codes voor?

De IP-codering (International Protection Rating, ook soms Ingress Protection) op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker.

De IP aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529. De IP-aanduiding heeft twee cijfers, het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.

Voorbeeld: een apparaat met de aanduiding IP 54 is een stofbestendig en plenswaterdicht toestel.

Er ligt, al jaren, een voorstel voor een 3e kencijfer; "mechanische bestendigheid". Naast de bescherming van materieel tegen voorwerpen, stof en water is het in bepaalde omstandigheden ook van belang dat materieel beschermd is tegen mechanische krachten (stootenergie). Om de bestendigheid tegen stootenergie aan te geven is er een voorstel voor een 3e cijfer. Dit cijfer is nog niet genormaliseerd, wel wordt het in een aantal landen zoals Frankrijk gebruikt.

 

Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen

Eerste cijfer

IP

Bescherming tegen:

Betekenis

0X

Geen bescherming

 

1X

Grote voorwerpen

Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm

2X

Middelgrote voorwerpen

Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm

3X

Kleine voorwerpen

Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm

4X

Spitse voorwerpen

Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm

5X

Stofbescherming

Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.

6X

Stofvrij

Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

Beschermingsgraad tegen vocht

Tweede cijfer

IP

JIS

IEC

Klasse

Betekenis

0

JIS 0

IP-X0

Geen

Geen bescherming

1

JIS 1

IP-X1

Drupdicht Type I

Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels

2

JIS 2

IP-X2

Drupdicht Type II

Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°

3

JIS 3

IP-X3

Spatdicht

Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°

4

JIS 4

IP-X4

Plensdicht

Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek

5

JIS 5

IP-X5

Sproeidicht

Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek

6

JIS 6

IP-X6

Waterbestendig

Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek

7

JIS 7

IP-X7

Dompeldicht

Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)

8

JIS 8

IP-X8

Waterdicht

Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden

9

JIS 9

-

Vochtigdicht

Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

Ter informatie zijn de vergelijkbare JIS en IEC benamingen opgenomen.

NB. Op de plaats van de X moet het andere cijfer gedacht worden.

Beschermingsgraad tegen mechanische krachten

Derde cijfer

IP

IP

Stootenergie in Joule

0

IP-XX0

Geen

1

IP-XX1

0,225

2

IP-XX2

0,375

3

IP-XX3

0,500

4

IP-XX4

 

5

IP-XX5

2,000

6

IP-XX6

 

7

IP-XX7

6,000

8

IP-XX8

 

9

IP-XX9

10,000

NB. Op de plaats van de X moeten de andere cijfers gedacht worden.

Aanvullende letters

Deze standaard biedt ook aanvullende letters om aan te geven welke bescherming wordt geboden tegen aanraking van gevaarlijke delen door personen:

Letter

Bescherming tegen aanraking door:

A

Rug van de hand

B

Vinger

C

Gereedschap

D

Draad

De volgende letters kunnen aanvullende informatie geven over de bescherming van het apparaat:

Letter

Betekenis

H

Hoogspanningsapparaat

M

Apparaat beweegt tijdens de vochttest

S

Apparaat beweegt niet tijdens de vochttest

W

Weerscondities